Là một trong 4 tính năng quan trọng giúp tăng nhanh lực chiến trong Webgame Kiếm Vũ. Bạn đọc cùng Game Online Hay tìm hiểu về cách cường hóa chuẩn không cần chỉnh dưới đây nhé: