Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Gamota chính thức khai sinh với tên mới Thông Thiên Tây Du Gamota và update thêm nhiều tính năng mới cho game thủ. Sau phiên bản update “Cậu Ấm Cô Chiêu” sốt dẻo khiến