Dưới đây là 6 tựa game online Trung Quốc đã và đang tiến hành mở cửa thử nghiệm mới cuối tháng 3 này. Chờ đợi để trải nghiệm thôi nào! Đào Hoa Nguyên Ký 2 Đào Hoa