Khi các Sát Thủ trở lại và mạnh mẽ hơn xưa, bạn nên lựa chọn vị tướng nào để đi đường giữa? Cùng tham khảo qua nội dung dưới đây nhé: