Việc tạo ra một tựa game hay đã khó mà để duy trì và phát triển nó theo thời gian lại càng khó hơn nhất là trong tình trạng game hay ngày càng nhiều như hiện nay.