Trong phiên bản update mới nhất, Đột Kích đã cho gia nhập khẩu semi auto sniper mới toanh HK G28 vào đại gia đình to lớn. HK G28 – Khẩu semi auto sniper mới toanh của Đột Kích Trong bản