Resident Evil 7 không chỉ thàn công trong việc tạo ra bầu không khí ghê rợn mà còn thành công trong gameplay.