Sự kiện “Đua TOP nhận iPhone 7 Red” đang gây chấn động làng game khiến anh em trong giang hồ đang tích cực cày cuốc để về top trong cuộc đua game Ỷ Thiên 3D. Náo loạn giang