Phát súng đầu tiên của VNG, Huấn Long VNG bất ngờ lộ diện trong những ngày đầu năm mới của năm 2018.