Sau một chuỗi thời gian chờ đợi, cuối cùng Cửu Âm Chân Kinh 3D phiên bản Việt hóa cũng đã chính thức ập bến làng game Việt.