Thế giới game Ỷ Thiên 3D một lần nữa hứa hẹn làm dậy sóng cộng đồng game thủ khi cục diện võ lâm sẽ thay đổi khi Cổ Mộ phái xuất hiện. Liệu rằng Nga Mi phái