Không còn xuất hiện nhiều với vai trò diễn viên nhưng những bộ phim dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn nhớ mãi không thôi về Châu Tinh Trì: