Ai là người đẹp trai nhất thế giới? Mỗi người một tiêu chí nhưng dưới đây là bảng xếp hạng 10 người đẹp trai nhất được đánh giá theo tổng quan.