Những nhân vật bị chế ảnh nhiều nhất trong năm 2016 vừa qua: Sơn Tùng MTP, Leonardo DiCaprio, cặp đôi Trấn Thành – Hari Won…