[Hiệp Khách Hành] Cẩm nang tướng theo vị trí Công – Trợ – Thủ

Tổng hợp toàn bộ những điều phải biết về các vị tướng theo từng vị trí Công – Trợ – Thủ trong webgame Hiệp Khách Hành:

Cẩm nang các tướng Công

Thông tin chi tiết vềcác vị tướng ở vị trí công:

Bạch Tự Tại – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-1

Bạch Vạn Kiếm – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-2

Dịch Thiên Hành – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-3

Diệu Đế Đại Sư – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-4

Đinh Bất Tam – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-5

Đinh Bất Tứ – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-6

Đinh Đan – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-7

Hoa Vạn Tử – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-8

Kiều Ngũ Nương – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-9

Lâm Nhược Tiên – 3 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-10

Lý Tứ – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-11

Mẫn Nhu – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-12

Mộ Dung Bạch – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-13

Mộc Đảo Chủ – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-14

Nam Cung Dật – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-15

Ngô Đạo Thông – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-16

Sử Tiểu Thúy – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-17

Tạ Yên Khách – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-18

Thạch Phá Thiên – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-19

Thạch Thanh – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-20

Thị Kiếm – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-21

Thiên Hư Đạo Trưởng – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-22

Trương Tam – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-23

Cẩm nang các tướng Trợ

Bạch A Tú – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-24

Diệt Âm Sư Thái – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-25

Đại Bi Lão Nhi – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-26

Nghê Đông Nhi – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-27

Thiết San Hô – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-28

Cẩm nang các tướng Thủ

Long Đảo Chủ – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-29

Phổ Pháp Đạo Sư – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-30

Phong Vạn Lý – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-31

Tôn Vạn Niên – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-32

Triển Phi – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-33

Tư Đồ Hoành – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-34

Xung Hư Đạo Trưởng – 1 Sao

hiep-khach-hanh-cam-nang-tuong-theo-vi-tri-cong-tro-thu-35

Trên đây là cẩm nang tướng ở 3 vị trí Công – Trợ – Thủ của tựa game online Hiệp Khách Hành. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn trên con đường hành tẩu giang hồ.

Chúc bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ghé Game Online Hay để cập nhật tin game cũng như các mẹo chơi game hot nhất nhé.