Cẩm nang tướng trong webgame Hiệp Khách Hành theo phẩm chất

Cẩm nang các tướng trong Hiệp Khách Hành theo phẩm chất Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ. Cùng Game Online Hay tìm hiểu qua nội dung bài chia sẻ dưới đây nhé:

Tướng Lục

Cả hai tướng lục trong game kiếm hiệp Hiệp Khách Hành đều chơi ở vị trí công

Đinh Đan

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-2

Tạ Hiệp Khách

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-3

Tướng Lam

Cả hai tướng lam trong game online Hiệp Khách Hành đều chơi ở vị trí công

Ngô Đạo Thông

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-4

Thị Kiếm

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-5

Tướng Tím

Tướng tím ở vị trí công

Dịch Thiên Hành

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-6

Diệu Đế Đại Sư

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-7

Đinh Bất Tam

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-8

Hoa Vạn Tử

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-9

Lâm Nhược Tiên

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-10

Mộ Dung Bạch

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-11

Nam Cung Dật

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-12

Thiên Hư Đạo Trưởng

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-13

Tướng tím ở vị trí trợ

Nghê Đông Nhi

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-14

Thiết San Hô

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-15

Tướng tím ở vị trí thủ

Phổ Pháp Đại Sư

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-16

Tôn Vạn Niên

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-17

Xung Hư Đạo Trưởng

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-18

Tướng Cam

Tướng cam ở vị trí công

Bạch Vạn Kiếm

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-19

Đinh Bất Tứ

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-20

Kiều Ngũ Nương

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-21

Lý Tứ

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-22

Mẫn Nhu

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-23

Thạch Thanh

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-24

Trương Tam

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-25

Tướng cam ở vị trí trợ

Diệt Âm Sư Thái

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-26

Đại Bi Lão Nhi

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-27

Tướng cam ở vị trí thủ

Phong Vạn Lý

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-28

Triển Phi

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-29

Tư Đồ Hoành

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-30

Tướng Đỏ

Tướng đỏ ở vị trí công

Bạch Tự Tại

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-31

Mộc Giáo Chủ

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-32

Sử Tiểu Thúy

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-33

Thạch Phá Thiên

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-34

Tướng đỏ ở vị trí trợ

Bạch A Tú

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-35

Tướng đỏ ở vị trí thủ

Long Đảo Chủ

cam-nang-tuong-trong-webgame-hiep-khach-hanh-theo-pham-chat-36

Với những hướng dẫn và chia sẻ trên đây chúc bạn sẽ sử dụng các tướng hiệu quả hơn trong webgame Hiệp Khách Hành nhé.