Bật mí toàn bộ về vật phẩm trong Chiến Quốc Bá Nghiệp

Dưới đây là tất tần tật về 10 vật phẩm cần thiết và quan trọng trong Chiến Quốc Bá Nghiệp để nâng cấp trang bị, tăng cấp cảnh giới, nâng cấp thú …

Bật mí toàn bộ về vật phẩm trong Chiến Quốc Bá Nghiệp

1. Nhận trang bị

– Khiêu chiến boss: Khiêu chiến boss các nước sẽ rơi ra những trang bị phẩm chất khác nhau, trang bị tốt có nhận được không còn phải xem thực lực và vận may của bạn nữa.

– Thính triều các thám bảo: Qua ải phụ bản sẽ nhận được trang bị phẩm chất cao, lập đội qua ải càng nhanh càng dễ dàng.

– Đạo thánh lệnh bài: Sử dụng Đạo thánh lệnh bài có thể kêu gọi Đại đạo, kích sát có thể rơi trang bị.

– Bang cường đạo: Kích sát cường đạo sẽ có tỉ lệ rơi trang bị nhất định.

– Bang bí cảnh: Kích sát quái vật trong Bí cảnh sẽ có tỉ lệ rơi trang bị.

– Hợp thành trang bị, 3 món trang bị thấp cấp có thể hợp thành 1 món trang bị cao cấp hơn.

2. Đá tôi luyện

– Mua trong shop, có thể chọn shop Bạc hoặc shop Vàng.
– Tần lăng mật thất, qua ải có thể nhận được.
– Đạo thánh lệnh bài, đánh Đạo thánh lệnh bài cũng có tỉ lệ rơi đá.

3. Vật liệu tiến bậc

– Mua trong shop, cũng giống như đá tôi luyện, khuyên bạn mua trong shop Bạc.
– Nam Hải phỏng tiên, qua ải phụ bản này sẽ nhận được.
– Khiêu chiến boss, boss sẽ rơi ra các loại vật liệu, tỉ lệ rơi cao thấp khác nhau.
– Treo máy địa cung, treo máy đánh quái, ngoài việc nhận được exp còn có thể rơi ra vật liệu tiến bậc.

4. Đá khảm

– Có thể mua qua Bảo khố quốc chiến của quốc gia, nhưng những đá này cấp hơi thấp.
– Có thể dùng vàng để mua trong shop, đá càng cao cấp thì càng đắt.
– Shop tùy thân, mua đá ở đây đều phải đợi đến thời gian nhất định thì sẽ làm mới ngẫu nhiên, hoặc có thể dùng Vàng để làm mới, đá đã làm mới cần phải dùng vinh dự để mua.

Bật mí toàn bộ về vật phẩm trong Chiến Quốc Bá Nghiệp (1)

5. Vật liệu thú

Những vật liệu cần để tăng cấp thú là Exp đan, vật liệu cần để tiến bậc là Tiến bậc đan, tẩy tủy huyết thống thì cần Huyết đan, Hồn đan, Huyết thống tiến bậc đan, Tẩy tủy đan.

Những vật liệu này đều có thể mua qua shop hoặc càn quét mã tặc. Những vật liệu này đa số không có trong shop Bạc, chỉ có thể dùng Vàng để mua. Còn càn quét mã tặc có thể căn cứ vào cấp phụ bản khiêu chiến mà nhận được, 1 ngày chỉ được đánh 1 lần, khuyên bạn lập đội để đánh. Đánh phụ bản Nuôi heo cũng có rơi rất nhiều vật liệu thú cưỡi.

6. Vật liệu cánh

Bồi dưỡng cánh cần vật liệu Thần vũ, bồi dưỡng đến mức cao nhất thì cần tiến bậc mới có thể bồi dưỡng tiếp, tiến bậc cần Linh hồn dực. Những vật liệu như Thần vũ và Linh hồn dực thì phải mua trong shop, không thể nhận từ những nơi khác được.

Bật mí toàn bộ về vật phẩm trong Chiến Quốc Bá Nghiệp (2)

7. Tu luyện cảnh giới

Tu luyện cảnh giới cần Mức cảm ngộ, dùng Cảm ngộ đan có thể nhận Mức cảm ngộ, đột phá thì cần Phá cảnh đan, Mức cảm ngộ có thể nhận được thông qua nhiệm vụ Treo thưởng hàng ngày. Nhiệm vụ Treo thưởng khuyên bạn dùng Bạc để hoàn thành nhanh hơn.

Trong shop cũng có thể mua được Cảm ngộ đan và Phá cảnh đan, sau cùng còn có thể nhận thông qua phụ bản Khúc thủy đàm vương bá, cấp thấp nhất cũng phải đạt đến cấp 40 mới mở, đạt cấp 60, 80, 100 có thể khiêu chiến những cửa ải khó hơn, qua ải phụ bản sẽ nhận được lượng lớn Cảm ngộ đan và Phá cảnh đan.

8. Thẻ bài duyên phận

– Giang hồ lịch luyện, ở đây có thể chọn dùng 4500 bạc để rút 5 lần, hoặc dùng 400 vàng để mua 5 lần, nhưng khuyên bạn, mỗi ngày rút 5 lần miễn phí là đủ rồi.

– Thí kiếm thiên hạ, mỗi ngày có thể khiêu chiến 3 lần, chiến thắng sẽ nhận được thẻ bài màu tím, muốn nhận được thẻ bài thích hợp thì cần VIP6 mới làm mới được.

– Trong thẻ bài chợ đen sẽ xuất hiện các loại thẻ bài có phẩm chất khác nhau, kể cả phẩm chất màu đỏ cao nhất, nhưng giá cũng rất đắt, bạn có thể chọn những thẻ bài cần thiết cho mình.

Bật mí toàn bộ về vật phẩm trong Chiến Quốc Bá Nghiệp (3)

9. Công danh

Trong công danh có thể nâng cao văn chức mỗi ngày nhận vàng, nâng cao võ chức mỗi ngày nhận bạc, cấp càng cao phần thưởng nhận được càng nhiều.

Muốn nâng cao văn chức, cần dùng đến danh vọng, danh vọng có thể nhận được qua việc Đáp đề hàng ngày, trong Đáp đề có 8 câu hỏi, có thể dùng bạc để chọn đáp án đúng, chỉ cần đáp đúng thì phần thưởng mới cao, đáp sai thì phần thưởng khá thấp.

Nâng cao võ chức thì cần công huân, công huân có thể nhận được thông qua quốc chiến kích bại người chơi đế quốc, hoặc mỗi ngày đến giao diện Quốc gia quyên hiến vật phẩm cũng có thể nhận được.

10. Cống hiến bang

Cống hiến bang có thể mua trong shop bang, cũng có thể dùng để nâng cao kĩ năng Bang của mình. Có 6 cách để nhận:

– Cống hiến bang, mỗi ngày cống hiến vật phẩm cho bang sẽ nhận được bang cống.

– Chạy vòng bang, có thể dùng bạc để hoàn thành nhanh.

– Bang cường đạo, đánh lùi bang cường đạo, bảo vệ gia viên bang sẽ nhận được bang cống.

– Bang bí cảnh, tham gia và hoàn thành sẽ nhận được bang cống.

– Bang Nuôi heo, bang chủ phải đi lãnh heo con, sau đó đem đi nuôi, làm nhiệm vụ, sẽ nhận được bang cống.

– Công thành lược địa, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được bang cống.

Hy vọng với bài chia sẻ trên đây sẽ giúp ích đượcc nhiều cho game thủ đặc biệt là newbie trong việc tôi luyện khảm nạm, bồi dưỡng cánh, nâng cấp thú , tu luyện cảnh giới …